0 0
0
No products in the cart.

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM 1100-24 2021
Giảm -13%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM 1100-24 2021

4,650,000₫ 5,350,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM 3200 2021
Giảm -30%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM 3200 2021

5,800,000₫ 8,300,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM 3200 2021

5,800,000₫ 8,300,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y660 2021
Giảm -29%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y660 2021

5,200,000₫ 7,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y660 2021

5,200,000₫ 7,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y680 2021
Giảm -8%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y680 2021

6,200,000₫ 6,800,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y680 2021

6,200,000₫ 6,800,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y690 2021
Giảm -30%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y690 2021

6,200,000₫ 8,900,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y690 2021

6,200,000₫ 8,900,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y650 2021
Giảm -30%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y650 2021

5,000,000₫ 7,150,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y650 2021

5,000,000₫ 7,150,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y660M 2021
Giảm -29%
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y660M 2021

5,200,000₫ 7,400,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y660M 2021

5,200,000₫ 7,400,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 1100-20
Giảm -29%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 1100-20

3,750,000₫ 5,350,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 1100-20

3,750,000₫ 5,350,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-16
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-16

2,390,000₫ 3,450,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-16

2,390,000₫ 3,450,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 711-16
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 711-16

2,590,000₫ 3,700,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 711-16

2,590,000₫ 3,700,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 912-18
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 912-18

2,550,000₫ 3,650,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 912-18

2,550,000₫ 3,650,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM CANDY 20
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM CANDY 20

3,150,000₫ 4,500,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM CANDY 20

3,150,000₫ 4,500,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 719-20
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 719-20

3,290,000₫ 4,700,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 719-20

3,290,000₫ 4,700,000₫

XE ĐẠP TOTEM SUNNY 24
Giảm -37%
XE ĐẠP TOTEM SUNNY 24

2,990,000₫ 4,800,000₫

XE ĐẠP TOTEM SUNNY 24

2,990,000₫ 4,800,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG20
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG20

2,750,000₫ 3,950,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG20

2,750,000₫ 3,950,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG18
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG18

2,650,000₫ 3,800,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG18

2,650,000₫ 3,800,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG16
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG16

2,550,000₫ 3,650,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG16

2,550,000₫ 3,650,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG14
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG14

2,450,000₫ 3,500,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG14

2,450,000₫ 3,500,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG12
Giảm -29%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG12

2,350,000₫ 3,350,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG12

2,350,000₫ 3,350,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-14
Giảm -29%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-14

2,250,000₫ 3,200,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-14

2,250,000₫ 3,200,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-12
Giảm -30%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-12

2,190,000₫ 3,150,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-12

2,190,000₫ 3,150,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM SUNSHINE 22
Giảm -12%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM SUNSHINE 22

4,350,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM SUNSHINE 22

4,350,000₫ 4,950,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ROCKY 20
Giảm -9%
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ROCKY 20

3,350,000₫ 3,690,000₫

XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ROCKY 20

3,350,000₫ 3,690,000₫

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM 1100-24 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM 3200 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y660 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y680 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y690 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y650 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH TOTEM Y660M 2021

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số, chắn bùn (trị giá 350.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 1100-20

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-16

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 711-16

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 912-18

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM CANDY 20

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 719-20

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TOTEM SUNNY 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng khóa số, dầu xích (trị giá 50.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG20

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG18

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG16

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG14

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ANGEL AG12

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-14

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 903-12

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM SUNSHINE 22

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM ROCKY 20

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TOTEM STORM 24

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Tặng combo phụ kiện: Đèn hậu, giá bình nước, khóa số (trị giá 300.000đ)
 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí
XE ĐẠP TRẺ EM TOTEM 1409

ƯU ĐÃI TẠI SIÊU THỊ XE ĐẠP:

 • Giao xe miễn phí tận nhà bán kính 10km
 • Bảo hành khung sườn 36 tháng
 • Bảo hành phụ tùng (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động...) 12 tháng
 • Bảo dưỡng xe miễn phí

Xe Đạp Trẻ Em Totem Món Quà Tuyệt Vời Cho Bé

Totem là thương hiệu xe đạp cao cấp đến từ Đài Loan. Các mẫu xe đạp trẻ em Totem được thiết kế riêng rất đa dạng phong phú. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về dòng xe đạp này trước khi sắm cho bé nhà bạn!

1. Giới thiệu về thương hiệu xe đạp Totem

Totem là sản phẩm thuộc tập đoàn Golden Wheel Bicycle thành lập từ năm 1987. Hiện nay Totem đã được phân phối rộng khắp hơn 140 quốc gia trên thế giới. Thương hiệu có nhiều cải tiến và được đánh giá cao vượt trội trong dòng xe trẻ em. Đây là sản phẩm dược rất nhiều Việt Nam ưa chuộng và lọt top 10 thương hiệu vàng năm 2018.

Totem là hãng xe đạp nổi tiếng thế giới
Totem là hãng xe đạp nổi tiếng thế giới

2. Ưu điểm nổi bật của xe đạp Totem

Tại sao xe đạp Totem được đánh giá là dòng xe cao cấp? Hãy để Siêu thị xe đạp giải đáp cho bạn:

Mẫu mã cực đa dạng và bắt mắt

Thiết kế của Totem năng động, trẻ trung với vô vàn màu sắc phù hợp với nhiều lứa tuổi và giới tính. Xe cũng được trang trí nhiều họa tiết sống động khiến các bé thích thú. Ngay từ ngoại hình xe đã giúp các bé thêm hăng hái sử dụng, luyện tập xe đạp mỗi ngày.

Xe đạp trẻ em Totem nhiều màu sắc cho con lựa chọn theo đúng cá tính
Xe đạp trẻ em Totem nhiều màu sắc cho con lựa chọn theo đúng cá tính

Khung sườn cao cấp

Khung xe được làm từ hợp kim nhôm bền bỉ với khả năng chịu tải đến 100kg. Đồng thời có trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển. Sản phẩm được phủ lớp sơn tĩnh điện, an toàn cho bé đồng thời giúp bảo vệ xe khỏi các tác nhân thời tiết.

Ghi đông sừng

Thiết kế ghi đông không sừng giúp bé cầm nắm dễ dàng. Nhờ vậy có thể điều khiển xe ổn định khi đi qua nhiều địa hình khác nhau.
Bộ phận giảm xóc hai cần hiệu quả, êm ái cả qua những cung đường gồ ghề. Vành xe với 28 nam đúng tiêu chuẩn Europen Union EN, American CPSC và Japan JIS. Do đó, xe địa hình Totem được đánh giá là mang chất lượng quốc tế!

Bộ truyền động số mượt mà

Bộ chuyển động cao cấp Shimano điều chỉnh tốc độ linh hoạt. Hỗ trợ kiểm soát tốc độ cho những sự cố bất ngờ trên đường. Do đó xe đạp địa hình Totem

Lốp xe chống trơn trượt

Lốp xe cải tiến bằng chất liệu cao su nhiều gai đặc biệt chống trơn trượt, giảm hao mòn. Giảm trơn trượt ngay cả khi di chuyển trong những ngày mưa.

Xe đạp Totem thân thiện và dễ sử dụng với cả trẻ nhỏ
Xe đạp Totem thân thiện và dễ sử dụng với cả trẻ nhỏ

Hệ thống phanh chính xác, nhạy bén

Hệ thống hai phanh: phanh vành và phanh đĩa chính xác cao, tản nhiệt tốt. Nhờ đó khi sử dụng xe đạp Totem giúp an toàn cho bé, yên tâm cho mẹ.

Yên xe thoáng mát, dễ chịu

Lốp xe cải tiến bằng chất liệu cao su nhiều gai đặc biệt chống trơn trượt, giảm hao mòn. Giảm trơn trượt ngay cả khi di chuyển trong những ngày mưa.

 

Vành xe cứng cáp, chắc chắn 

Vành xe đạp trẻ em của Totem được chế tác từ chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, không gỉ sét, chịu lực tốt. Vành xe sẽ trang bị tối thiểu 28 nan hoa để đảm bảo độ cứng, tính chắc chắn nhưng vô cùng nhẹ để trẻ thoải mái di chuyển. 

3-1-1

Vành xe đạp trẻ em Totem cứng cáp, chắc chắn

Giá thành hợp lý

Nhiều bậc phụ huynh quyết định mua xe đạp Totem trẻ em cho con em mình bởi vì mức giá mà hãng đưa ra rất hợp lý. Hầu hết các sản phẩm chỉ có giá dao động từ 1-3 triệu đồng, phù hợp với nhiều phân khúc người dùng. Với mức giá bình dân, cha mẹ vẫn mua được cho trẻ một chiếc xe kiểu dáng đẹp, khung sườn xe bền bỉ, hệ thống phanh nhạy bén và bộ truyền động mượt mà. 

Chế độ bảo hành rõ ràng 

Một điểm cộng nữa của xe đạp trẻ em Totem đó là chính sách bảo hành chuyên nghiệp. Người dùng sẽ được bảo hành khung sườn 3 năm và bảo hành 1 năm cho những bộ phận khác (xích líp, ổ trục, bộ chuyển động…). 

3-2-1

Chế độ bảo hành của Totem với người dùng rất rõ ràng 

Công nghệ nổi bật của xe đạp Totem

 • Hệ thống truyền động Shimano: Totem sử dụng hệ thống truyền động Shimano, một trong những công nghệ hàng đầu trong ngành xe đạp. Hệ thống truyền động Shimano giúp chuyển đổi số dễ dàng và điều chỉnh tốc độ mượt mà, mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời.
 • Bộ phanh đĩa: Xe đạp Totem được trang bị bộ phanh đĩa, giúp tăng cường khả năng phanh và đảm bảo an toàn khi di chuyển. Bộ phanh đĩa Totem cung cấp sức phanh mạnh mẽ và phản ứng nhanh chóng, đảm bảo bạn có thể kiểm soát xe một cách an toàn trong mọi tình huống.

xe-dap-totem-1
Hệ thống truyền động Shimano

 • Khung nhôm hợp kim: Totem sử dụng khung nhôm hợp kim chất lượng cao, giúp tăng độ bền và độ nhẹ của xe. Khung nhôm hợp kim Totem cung cấp sự ổn định và độ cứng tốt, giúp tăng cường hiệu suất vận hành và thoải mái khi lái.
 • Lốp chất lượng cao: Totem sử dụng lốp chất lượng cao, có độ bám tốt và khả năng vượt trội trên mọi địa hình. Lốp Totem giúp tăng cường độ bám và cung cấp sự ổn định, cho phép bạn di chuyển một cách an toàn và thuận tiện.

xe-dap-totem-2
Totem sử dụng khung nhôm hợp kim chất lượng cao

 • 3. Các dòng xe đạp Totem

 • Xe Totem có dòng xe địa hình và xe trẻ em. Xe địa hình Totem khỏe khoắn với màu đen là chủ yếu bền bỉ và linh hoạt. 
 • Xe đạp trẻ em Totem chia thành hai dòng chính theo giới tính bé: xe đạp bé trai và xe đạp bé gái. Nhìn chung, xe đạp bé trai khỏe khoắn, mạnh mẽ và cá tính với màu chủ đạo: trắng, đen, xám, đỏ. Xe đạp bé gái nhẹ nhàng, đáng yêu: trắng, hồng, tím,...in các hình ảnh công chúa, hello kitty,...

Ngoài ra còn được phân loại theo độ tuổi, chiều cao của bé cho cha mẹ dễ lựa chọn:

 • Xe đạp dành cho bé từ 3 đến 6 tuổi có bánh phụ
 • Xe đạp dành cho bé từ 6 đến 11 tuổi
 • Xe đạp dành cho bé từ 12 đến 17 tuổi
Xe đạp Totem là phương tiện thích hợp cho cả gia đình đi dã ngoại
Xe đạp Totem là phương tiện thích hợp cho cả gia đình đi dã ngoại

4. Những mẫu xe đạp trẻ em Totem bán chạy nhất

Đây là những mẫu xe đẹp và giá rẻ được nhiều phụ huynh tin dùng:

 • Xe đạp Totem 711-16 cho học sinh từ 1m40 đến 1m65 thiết kế cá tính, chắc chắn.
 • Xe đạp địa hình Totem Y680 thiết kế cong lạ mắt nhiều cải tiến với phanh dầu hydraullic với đùi đĩa với 3 cấp độ 24/34/42T.
 • Xe đạp trẻ em Totem 903-12 phù hợp cho bé từ 3 đến 5 tuổi nhẹ 9kg, bánh 12 inch với giá chỉ khoảng 2 triệu.
 • Xe đạp bé trai Totem Hunter 16 bánh 16 inch cho bé luyện tập dễ dàng, tăng khả năng vận động
 • Xe đạp Totem cho bé gái Angel AG16 có chắn bùn ôm sát bánh thêm đệm baga.
 • Xe đạp Totem Candy 20 cực hot phù hợp cho các bé tiểu học

5. Kinh nghiệm chọn mua xe đạp Totem

Hãy lưu ngay các bí kíp chọn mua xe đạp chính hãng Totem dưới đây để sắm cho mình sản phẩm ưng ý:

 • Mua cửa hàng chính hãng được Totem ủy quyền, nên chọn cửa hàng lớn, có thương hiệu tránh hàng giả.
 • Kiểm tra giá trước khi mua hàng, tham khảo giá tại Siêu thị xe đạp là chính xác nhất.
 • Nếu mua cho trẻ em hãy hỏi ý bé về màu sắc vì con sẽ luôn yêu thích những mẫu mình tự chọn. Hãy lựa chọn dáng máy xe phù hợp với chiều cao và thể trạng sức khỏe của bé.

6. Vì sao nên chọn mua xe đạp Totem tại Siêu thị xe đạp

Hiện nay, Totem được phân phối phổ biến trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên không phải đâu cũng là địa chỉ uy tín chất lượng. Vậy nên hãy tin tưởng mua sắm tại Siêu thị xe đạp bởi:

 • Tất cả hàng hóa đều là chính hãng có giấy tờ hóa đơn đầy đủ
 • Giá cả cạnh tranh, xe đạp trẻ em Totem tại đây luôn có nhiều ưu đãi chiết khấu hơn so với thị trường
 • Có chính sách bán hàng vượt trội: bảo hành 12 tháng, đổi trả 3 ngày, miễn phí vận chuyển, hỗ trợ sửa chữa thay thế linh kiện,...
 • Hệ thống bán hàng rộng khắp, showroom lớn nhiều mẫu mã trực tiếp lựa chọn
Siêu thị xe đạp- địa chỉ mua sắm được nhiều người review
Siêu thị xe đạp- địa chỉ mua sắm được nhiều người review

7. Giải đáp thắc mắc về xe đạp Thống Nhất

Nếu còn bất cứ băn khoăn gì về xe đạp địa hình hoặc xe đạp trẻ em Totem hãy liên hệ với chúng tôi. 

Nên chọn size xe đạp cho bé thế nào?

Mỗi mô tả sản phẩm xe đạp trẻ em tại Siêu thị điện máy đều có thông số chi tiết dành cho độ tuổi nào. Ngoài ra mình có thể tham khảo cách chọn xe đạp theo chiều cao như sau: 

 • Bánh 12 inch cho bé từ 85 đến 105cm
 • Bánh 14 inch cho bé từ 90 đến 110cm
 • Bánh 16 inch cho bé từ 100 đến 115cm
 • Bánh 18 inch cho bé từ 115 đến 130cm
 • Bánh 20, 22 inch cho bé từ 115 đến 150cm
 • Bánh 24 inch thích hợp cho chiều cao 130 đến 160cm
 • Bánh 26 inch thích hợp cho người trên 150cm
 • Bánh 27,5 inch thích hợp cho người trên 165cm

Vệ sinh xe đạp thế nào cho bền?

Xe đạp Totem được sơn tĩnh điện và sản xuất bằng vật liệu cao cấp nên dễ dàng vệ sinh và bám màu lâu. Quý khách nên lau với khăn ướt hoặc xịt rửa những chỗ dính bụi và đất cát. Tránh để bùn bám vào bánh xe lâu ngày.

>>> Quan tâm thêm: XE ĐẠP ASAMA

Siêu thị xe đạp ở đâu có đủ mẫu mã không?

Hiện Siêu thị xe đạp có 4 showroom chính ở Hà Nội với đầy đủ mẫu mã cho quý khách lựa chọn. Nếu bạn cần xem những nhiều màu sắc hơn có thể liên hệ trước để Siêu thị xe đạp chuẩn bị hàng.

SIÊU THỊ XE ĐẠP

 • Địa chỉ:  Số 368-370 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0845959888
 • Website: https://www.sieuthixedap.com/